PRAVNO OBVESTILO IN PIŠKOTKI

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu www.tiskarna-hutter.si.
Vsebine in fotografije, objavljene na spletnem mestu www.tiskarna-hutter.si, so last podjetja Tiskarna Hutter Aleksander Hutter s.p. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah.
Vsebina, objavljena na teh spletnih straneh, se lahko reproducira le v nekomercialne namene, pri čemer mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Pri uporabi vsebine je obvezna navedba vira. Vsebine, objavljene na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Tiskarna Hutter Aleksander Hutter s.p.

Nekatere slike, ki so uporabljene na teh spletnih straneh, so bile objavljene na internetu in se smatrajo za javno last, ker niso bile zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Viri teh slik so tako imenovane “free galerije”. Če z uporabo slike kršimo avtorske pravice, nas prosim kontaktirajte in slika bo odstranjena.

Piškotki in upravljanje z njimi.

V vašem brskalniku se za čas trajanja seje hrani le en piškotek in sicer:
PHPSESSID izdajatelja tiskarna-hutter.si tipa HTTP.

Splošni pogoji izpolnjevanja kontaktnih obrazcev.

Z izpolnitvijo obraca na www.tiskarna-hutter.si. izpolnjevalec in pošiljatelj obrazca dovoli podjetju Tiskarna Hutter Aleksander Hutter s.p. zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih vnešenih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1).
Tiskarna Hutter Aleksander Hutter s.p. (upravljalec) bo podatke, ki jih pridobi ob izpolnitvi spletnih obrazcev na spletni strani www.tiskarna-hutter.si, uporabljal izključno za naslednje namene:
• kontaktiranje zaradi nudenja odgovora na izpolnjen vprašalnik
• morebitne vzpostavitve poslovnega odnosa

Upravljalec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljalec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljalec hrani osebne podatke do preklica uporabnika. Upravljalec ne hrani podatkov na bazi spletnega mesta.

Pridobljeni podatki, ki se hranijo:
• e-poštni naslov, ime in priimek ter telefon: trajno oziroma do preklica s strani njegovega imetnika;

Upravljalec osebnih podatkov mora uporabniku na njegovo zahtevo:
• potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
• posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
• dati informacijo o metodah obdelave podatkov.

Naslov za upravljanje ali izbris vaših vnešenih podatkov je  tiskarna.hutter@siol.net

Info, vprašanja ali ponudba

Smo dosegljivi, pišite in prejmite odgovor v najkrašem času.

Ni berljivo? Prikaži drug tekst. captcha txt